| home | nyhedsbrev | arrangementer | fotogallerisponsorer | links | kontakt | Japanese | English |
Dansk-Japansk Selskab har som sit formål at støtte og udbygge de kulturelle relationer mellem Danmark og Japan samt at udbrede kendskabet til Japan i Danmark.

Selskabet afholder året igennem en række møder og sammenkomster
med vidtspændende temaer og ofte i sammenhæng med aktuelle begivenheder i Japan og Danmark. Møderne afholdes primært i
København. Japanske statsborgere på studieophold i Danmark har
gratis adgang til Selskabets arrangementer.

Selskabet er stiftet i 1958 og ledes af en bestyrelse, der vælges
på den årlige generalforsamling.
H.H. Prinsesse Elisabeth er Selskabets protektrice.

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af kontingent på giro 8 06 86 15,
på Selskabets konto i Danske Bank, nr. 1551 - 0008 068 615, eller
ved henvendelse på e-mail medlemskab@dansk-japanskselskab.dk
eller på Selskabets post adresse, se neden for.

 

 

 
 
 
 

ÅRSKONTINGENT:
Familie/person
Firma/organisation
Senior (over 65 år)
/studerende
kr.
kr.

kr.
200,-
500,-

100,-

Fuji-san

ShakuhachiNakada Hikaru: Kyusu tekander


Dette Internet site er hjemmeside for Dansk-Japansk Selskab - Ansvarsbegrænsningserklæring
Dansk-Japansk Selskab * Esplanaden 50 * 1098 København K
Postgiro 8 06 86 15 * Danske Bank - reg. nr.: 1551 - konto nr.: 0008 068 615